Τις επιχειρήσεις που βραβεύθηκαν επέλεξε η Επιτροπή Βράβευσης, στην οποία προεδρεύουν από κοινού οι Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος Δ.Σ. της Eurobank, και Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton. Ειδικό βραβείο «Επιχειρηματικής Αριστείας» απονεμήθηκε στην Aegean Airlines για τις συνολικές επιδόσεις της και τη συμβολή της στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Οι εταιρείες που βραβεύθηκαν ανά κατηγορία είναι: Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής στην κατηγορία «Λειτουργική/Επιχειρησιακή βελτίωση», Παλίρροια στην κατηγορία «Ανάπτυξη Προϊόντος», Κάρατζη Βιομηχανικές & Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις στην κατηγορία «Ανάπτυξη Αγορών», Κλεμαν Ελλάς στην κατηγορία «Ανθρώπινο Δυναμικό και Εταιρική Κουλτούρα», Ελληνικά Γαλακτοκομεία στην κατηγορία «Επενδύσεις» και Μύλοι Λούλη στην κατηγορία «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»