Στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργούμε πάρκα τσέπης, κάνουμε τις πόλεις μας πιο βιώσιμες» η P&G, σε συνεργασία με την Οργάνωση Γη ολοκλήρωσε συνολικά 17 πάρκα τσέπης σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Λάρισα.

Η P&G επεκτείνει το πρόγραμμα, που υλοποιεί ήδη από τις αρχές του 2021, ολοκληρώνοντας δύο νέα Πάρκα Τσέπης, ένα στη Λάρισα, το οποίο αποτελεί και το πρώτο στην περιοχή και ένα επιπλέον στην Πετρούπολη, φτάνοντας στο σύνολο τα 17 Πάρκα Τσέπης σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Λάρισα.

Το Πάρκο Τσέπης στη Λάρισα, που αποτελεί τον πέμπτο μεγαλύτερο σε πληθυσμό Δήμο, βρίσκεται στη οδό Λαχανά & Αιόλου. Μια έκταση 186 τ.μ. καλύφθηκε με περισσότερα από 531 φυτά και δέντρα. Αντίστοιχα, το Πάρκο Τσέπης στην Πετρούπολη, έκτασης 270 τ.μ., βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ανατολικής Ρωμυλίας & Παπαφλέσσα. Στο πάρκο τοποθετήθηκαν περισσότερα από 751 φυτά και δέντρα.