Με θέμα «Innovation in Market Research»

Παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες νέες μέθοδοι στο χώρο της Ποιοτικής και της Ποσοτικής έρευνας, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην καταλυτική επίδραση των νέων τεχνολογιών στην εξέλιξη της έρευνας.

Συγκεκριμένα στο ποιοτικό σκέλος ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσίαση της Nancy Jagou, της Αμερικανικής εταιρείας του ομίλου με θέμα «Harnessing the Non-Conscious Mind to Provide New Insights: πρακτικές εφαρμογές εργαλείων neuroscience στην κωδικογράφηση και ανάλυση των αντιδράσεων σε διάφορα ερεθίσματα».

Στο ποσοτικό ξεχώρισε η παρουσίαση του Dr. Cris Tarrant, της Αγγλικής εταιρείας, με θέμα «Service Intensity…for hearts and heads: διάγνωση ευκαιριών και κινδύνων στη σχέση προμηθευτή-πελάτη, αλληλοσχετίζοντας συναισθηματικές και λογικές μεταβλητές».

Το συνέδριο παρακολούθησαν πάνω από 40 σύνεδροι, από τις 35 χώρες όπου δραστηριοποιείται η Global. Την ελληνική εταιρεία του ομίλου αντιπροσώπευσε ο Κώστας Σιγαλός, CEO της Global Link.