Με βασικό θέμα την στρατηγική ανάπτυξής της

Κύριο συμπέρασμα της συνάντησης ήταν ότι οι επιχειρήσεις στις αγορές που δραστηριοποιείται η Nubis έχουν αγκαλιάσει τις προτάσεις της και τις αξιολογούν με θετικό πρόσημο. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες κατέληξαν στη στρατηγική που θα ακολουθήσει η Nubis στο προσεχές διάστημα στους τομείς των αγορών και της δημιουργίας νέων προϊόντων, όπως, φυσικά, σε αυτούς της περαιτέρω εμπορικής ανάπτυξης και της προσέλκυσης επενδυτών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στο τέλος Ιουλίου.