Παρέμβαση για διαχείριση και απόδοση των δικαιωμάτων
Σε παρέμβαση για τη διαχείριση και απόδοση των δικαιωμάτων στους δημιουργούς και επαναρύθμιση της αγοράς προέβη η Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής (ΕΙΙΡΑ), με αφορμή την πρόσφατη ανάκληση άδειας της ΑΕΠΙ, χωρίς να έχει θεσμοθετηθεί η λειτουργική μετάβαση.

Ειδικότερα, η ΕΙΙΡΑ, στην προσπάθειά της να έρθει σε συνεννόηση τόσο με τον υφιστάμενο αυτή τη στιγμή ΟΣΔ (Αυτοδιαχείριση), όσο και με την Ειδική Υπηρεσία Εκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ), διαπίστωσε ότι πολλά ζητήματα που συνδέονται με την απαιτούμενη ασφάλεια και την αποκατάσταση της ομαλότητας στην αγορά παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Επίσης, η πρόταση των δύο πιο πάνω οργανισμών για την καταβολή αμοιβής οριζόμενη σε ποσοστό 2,2% επί των διαφημιστικών εσόδων των σταθμών κατ’ αναλογία του ρεπερτορίου τους (pro rata) δεν επιλύει τα ζητήματα. Με αυτές τις διαπιστώσεις, η ΕΙΙΡΑ ζήτησε με επιστολή της προς τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), κοινοποιώντας το περιεχόμενο στην Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού, καθώς και στην Αυτοδιαχείριση και την ΕΥΕΔ, να προγραμματιστεί συνάντηση των τριών εμπλεκομένων μερών, με στόχο την εξεύρεση λύσεων.