Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Τράπεζα αποτελούσε πελάτη της Leo Burnett, η οποία χειριζόταν εξ ολοκλήρου τα media, ενώ το δημιουργικό ήταν μοιρασμένο σε Leo Burnett και UpSet!.