Κατάθεση υποψηφιοτήτων έως τις 3 Νοεμβρίου

Στόχος του θεσμού είναι η προαγωγή του υγιούς ανταγωνισμού στο πεδίο της εξυπηρέτησης πελατών, η επιβράβευση και προβολή άριστων και καινοτόμων πρακτικών, και η αναγνώριση ανθρώπων και οργανισμών που είναι αφοσιωμένοι στην εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών. Φέτος, προστέθηκε και μία νέα κατηγορία βράβευσης, που αφορά στην εξυπηρέτηση πελατών online (Ομάδα της χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών Online – Εναλλακτικά Κανάλια). Η προθεσμία για την κατάθεση υποψηφιοτήτων είναι η 3η Νοεμβρίου.