Στις 16 Οκτωβρίου δίνουμε το στίγμα του σύγχρονου Stakeholder Engagement

Το «παιχνίδι» της Εταιρικής Επικοινωνίας, έχει αλλάξει οριστικά. Καθημερινά, οι επαγγελματίες του κλάδου έρχονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις και αγωνίζονται να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στους οργανισμούς που υπηρετούν. Παράλληλα, οφείλουν να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση διαφύλαξης της σχετικότητας του αντικειμένου τους και υπεράσπισης του ζωτικού τους χώρου. Οι μαζικές αλλαγές που έχουν συντελεσθεί, απαιτούν κατανόηση του νέου περιβάλλοντος, νέα εργαλεία και δημιουργία νέας βάσης για την επίτευξη του βασικότερου ζητούμενου της Εταιρικής Επικοινωνίας: Του Stakeholder Engagement. «Καταλύτες» των μαζικών αλλαγών, είναι η «έκρηξη» των Κοινωνικών Μέσων και Δικτύων, η νέα κουλτούρα που δημιουργείται στην εποχή της ψηφιακής επικοινωνίας, η αμετάκλητη στροφή των οργανισμών προς τα μετρήσιμα αποτελέσματα, ο επαναπροσδιορισμός του «Reputation» μέσα από νέα κανάλια. 

Υπό τον τίλο «New Game, New Rules», που επιχειρεί ακριβώς να υπογραμμίσει το νέο πεδίο στο οποίο καλούνται να δράσουν οι επαγγελματίες της Εταιρικής Επικοινωνίας και την ανάγκη αποτύπωσης των νέων «κανόνων» που θα ορίσουν την επιτυχία τους σε αυτό, το 8ο Συνέδριο Εταιρικής Επικοινωνίας έχει σχεδιαστεί για την ενδυνάμωση των ενεργειών ολικής επικοινωνίας ως άξονα στρατηγικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων. Η εκδήλωση, στοχευμένη ειδικά για να πληροί τις ανάγκες των σύγχρονων επαγγελματιών του κλάδου, αποτελεί το ετήσιο σημείο συνάντησής τους. Στο φετινό συνέδριο, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ουσιαστική γνώση και να εκτεθούν σε τρόπους και εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις σημερινές προκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες.