Με ανάπτυξη 18% στον κύκλο εργασιών, βελτίωση των μεριδίων αγοράς στα τρία εμπορικά σήματα Solgar, Myelements και Mustela, και ανάλογη βελτίωση των δεικτών κερδοφορίας έκλεισε η Isoplus το 2020. Παρά τις δυσκολίες στην αγορά λόγω της πανδημίας, στόχος της Isoplus είναι να συνεχίσει να επενδύει, ισχυροποιώντας ακόμα περισσότερο τη θέση της στον κλάδο. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά σε συνολική αναδιοργάνωση με στόχο τη δημιουργία μίας πιο κάθετης και ευέλικτης δομής. Τη Γενική Διεύθυνση Ελλάδος αναλαμβάνει η Ηρώ Κουμάκη, ενώ δίνει τα ηνία της θέσης της Εμπορικής Διεύθυνσης την οποία κατείχε μέχρι πρότινος, στον Θάνο Τσαβαλιά.

Τη νέα θέση του Group Brand Director αναλαμβάνει ο Μάριος Μαυρής, ενώ στη θέση του CFO Isoplus Group αναβαθμίζεται ο Αντώνης Κώτσουγλου. Κυρίαρχη στρατηγική προτεραιότητα της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια είναι και η ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας. Έτσι, ο Αλέξανδρος Σκούρτης αναβαθμίζεται στη θέση του CEO East Countries, με χώρες ευθύνης τις Βουλγαρία, Ρουμανία και Βόρεια Μακεδονία.