Οι επαγγελματίες των Εταιρικών Υποθέσεων βοηθούν να προκύψουν ουσιαστικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα.

Η αντίληψη ότι οι εταιρικές υποθέσεις είναι μόνο σχέσεις με τα ΜΜΕ έχει ξεπεραστεί. Μια γρήγορη καταγραφή θα περιελάμβανε μερικές απολύτως απαραίτητες ενέργειες επικοινωνίας που ενισχύουν και θωρακίζουν την επιχείρηση, όπως διαχείριση φήμης και κρίσεων, σχέσεις με τα ΜΜΕ, εσωτερική επικοινωνία, investor relations κλπ. Ο ρόλος του υψηλόβαθμου στελέχους Επικοινωνίας είναι στρατηγικός, πολυδιάστατος και ουσιώδης για την ανάπτυξη της εταιρείας. Οι ενέργειες κάτω από την ομπρέλα της Επικοινωνίας καθορίζονται βάσει κεντρικής στρατηγικής και στόχευσης. Απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό και έλεγχο απόδοσης. Δεν είναι αυτοσκοπός η καλλιέργεια δημοσιότητας. Υπάρχουν και περιπτώσεις που δουλεύουμε ακριβώς για να την αποφύγουμε.

Η οικονομική κρίση και ο έντονος ανταγωνισμός, επιτάσσει τη διαφοροποίηση. Για τις δημόσιες σχέσεις ανοίγεται «πεδίον δόξης λαμπρό» αφού η διαφοροποίηση είναι και θέμα έκφρασης. Διαθέτοντας έμφυτη εφευρετικότητα και ένστικτο σε θέματα καλλιέργειας σχέσεων, καλό λόγο, κριτική ικανότητα, διαίσθηση, προνοητικότητα, οι επαγγελματίες της Επικοινωνίας βρίσκονται στην καρδιά της επιχείρησης. Μία καλή εταιρική κουλτούρα, ένα καλό προφίλ είναι εφόδιο και μπορεί να διαφοροποιήσει την επιχείρηση. Μπορεί να εμπνεύσει εσωτερικά και να της δώσει ώθηση, οδηγώντας τη συντομότερα σε αξιόλογες επιδόσεις και σε οικονομική επιτυχία. Οι εταιρικές υποθέσεις συνεισφέρουν τα μέγιστα σε θέματα εικόνας αρκεί να υπάρχει συνέπεια, συνέχεια, δέσμευση και συνεχής τροφοδότηση του αντικειμένου.

Ο σύνδεσμος εταιρικής φήμης και πωλήσεων από την άλλη πλευρά, είναι γνωστό ότι μπορεί να οδηγήσει είτε σε προοδευτική αύξηση εσόδων, είτε στο ροκάνισμα του μεριδίου αγοράς. Οι εταιρείες ορθώς βλέπουν ως προτεραιότητα και asset την καλή εταιρική φήμη διότι χωρίς αυτή δεν μπορεί να διατηρηθεί καμία εσωτερική συνοχή. Σύμφωνα με έρευνες η κακή εταιρική φήμη μπορεί ακόμη και να «κατεβάσει» CEOs έναντι άλλων παραγόντων. Ασφαλώς και είναι μεγάλο το τίμημα εάν χαθεί η εμπιστοσύνη και η αφοσίωση από τους stakeholders.

Στη θέση τους γεννιέται η καχυποψία και η ανασφάλεια. Πρόκληση για τους CEOs είναι να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση του προσωπικού, των μετόχων, των πελατών αλλά και του ευρύτερου κοινού. Προς αυτή την κατεύθυνση, σύμφωνα με το τελευταίο Trust Barometer της Edelman, δημιουργείται το έδαφος για τους επικεφαλής των επιχειρήσεων. Η συμβολή των εταιρικών υποθέσεων για να κερδηθεί χρόνος και να δημιουργηθεί η αξία εκεί όπου έχει διαπιστωθεί έλλειμμα, είναι απολύτως καθοριστική.