«Μόλις» 3,30% η πτώση, αύξηση 25,17% δαπάνης στην τηλεόραση

Πιο συγκεκριμένα, για τον Φεβρουάριο, η συνολική δαπάνη μειώθηκε μόλις κατά 3,30% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2012 και «έκλεισε» στα 77.077.086 ευρώ έναντι 79.707.365 ευρώ τον Φεβρουάριο του 2012. Η τηλεόραση είχε αύξηση δαπάνης μετά από πολλούς μήνες, η οποία έφτασε το 25,17%, ωστόσο η πτώση των άλλων μέσων συνεχίστηκε: -29,07% για τα περιοδικά, -14,44% για τις εφημερίδες, -23,18% για το ραδιόφωνο.

Στο σύνολο διμήνου ωστόσο (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2013), η συνολική, τεκμαρτή δαπάνη, μειώθηκε κατά 15,97% , πτώση όμως αισθητά μικρότερη από τα ποσοστά των τελευταίων μηνών, όπου η πτώση από μήνα σε μήνα ήταν πάντα άνω του 20%, σε σχέση με τον μήνα του προηγούμενου έτους.

Για πρώτη φορά δε, η τηλεόραση είχε θετικό πρόσημο, αυξάνοντας την τεκμαρτή δαπάνη της κατά 6,35%. Ωστόσο οι απώλειες για τα άλλα μέσα ήταν και πάλι μεγάλες: -38,62% για τα περιοδικά, -24,62% για το ραδιόφωνο και -17,79% για τις εφημερίδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΣΤΑ ΚΥΡΙΑ ΜΕΣΑ
ΜΕΣΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 32.105.456 40,28% 40.187.504 52,14% 25,17%
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 22.952.096 28,80% 16.279.559 21,12% -29,07%
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 19.161.054 24,04% 16.393.597 21,27% -14,44%
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 5.488.759 6,89% 4.216.426 5,47% -23,18%
ΣΥΝΟΛΟ 79.707.365 100,00% 77.077.086 100,00% -3,30%
ΜΕΣΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 63.606.684 38,77% 67.645.017 49,06% 6,35%
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 56.212.897 34,26% 34.504.282 25,03% -38,62%
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 34.624.188 21,10% 28.464.178 20,65% -17,79%
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 9.627.267 5,87% 7.256.647 5,26% -24,62%
ΣΥΝΟΛΟ 164.071.037 100,00% 137.870.124 100,00% -15,97%