Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων (Βίκος ΑΕ) κατέγραψε άνοδο 16,16% στον κύκλο εργασιών της, απορροφώντας την αύξηση του κόστους παραγωγής και επιτυγχάνοντας να συγκρατήσει τις τιμές πώλησης των προϊόντων στους καταναλωτές, στα επίπεδα του 2021.

Σε εφαρμογή του αναπτυξιακού σχεδιασμού και σύμφωνα με τις προβλέψεις που είχαν ανακοινωθεί, ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερέβη το «φράγμα» των 100 εκατ. ευρώ, όπως καταδεικνύουν τα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2022.

Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 70,37% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, λόγω της ανόδου της τιμής του πετρελαίου και των παραγώγων του, καθώς και λόγω της ανόδου του
κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 15,08% και ο μέσος όρος του προσωπικού έφτασε τα 412 άτομα. Για το 2023, υπολογίζεται ότι η εταιρεία θα παρουσιάσει αύξηση περίπου 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενισχύοντας το μερίδιο αγοράς της στους κλάδους της εστίασης και της φιλοξενίας μέσω στρατηγικών ενεργειών στον τομέα των πωλήσεων και της εισαγωγής νέων προϊόντων.

Παράλληλα, η Βίκος συνεχίζει να επενδύει σε υποδομές, να εξελίσσεται ψηφιακά και να ενδυναμώνει το ανθρώπινο δυναμικό της.