Νέα καθήκοντα για Πάνο Μπαλτά και Έλενα Κατσίνα

Η εταιρία διευρύνει έτσι τους τομείς δράσης της και το εύρος των υπηρεσιών που παρέχει στην ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Η Ρεβέκκα Πιτσίκα, CEO της People for Business & Career Management Expert, δήλωσε: «Οι νέες συνθήκες στην οικονομία απαιτούν από όλους τους φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες και γρήγορες αποφάσεις. Επιδίωξή μας, μέσα από τη νέα αναδιάρθρωση της PfB, είναι να καλύψουμε πλήρως τις εκάστοτε ανάγκες των επιχειρήσεων πελατών μας που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξειδικευμένων υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού».