Από τον Σεπτέμβριο, το MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα παρέχει εκπαίδευση σε ηλεκτρονικές  δεξιότητες (eSkills). Το ΟΠΑ είναι το πρώτο ΑΕΙ στην Ευρώπη που προσφέρει αυτού του είδους τα μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών.