Την παγκόσμια ανάκαμψη της οικονομίας αναμένουν οι Έλληνες CEOs, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 24ης Ετήσιας Έκθεσης CEO της PwC. Συγκεκριμένα, έναν χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας στη χώρα μας, 75% των Ελλήνων CEOs, αντίστοιχα με τα παγκόσμια ποσοστά, δηλώνουν την αισιοδοξία τους, καταγράφοντας αύξηση συγκριτικά με τις απαισιόδοξες προοπτικές πέρυσι, όταν ο αντίστοιχος δείκτης άγγιζε το 23%. Η αισιοδοξία αυτή επεκτείνεται και στην απόδοση της εταιρείας τους, καθώς 39% προβλέπουν αύξηση εσόδων, τους επόμενους 12 μήνες, ενώ, σε ορίζοντα τριετίας, το ποσοστό αυτό φτάνει το 55%.

Επιπλέον, οι Έλληνες CEO εστιάζουν στην εξωστρέφεια με αναπτυξιακή ατζέντα που εστιάζει σε παραγωγικότητα, τεχνολογικές επενδύσεις (54%) και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (36%). Παράλληλα, φάνηκε ότι η κλιματική αλλαγή εξακολουθεί να μην βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των Ελλήνων CEOs, καθώς, πέρυσι, 40% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα την κατέταξαν ως ανησυχία, ενώ, φέτος, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε μόνο κατά 3% με μό-λις 28% εξ αυτών να έχουν συμπεριλάβει σχετικές δράσεις.