Με αυξημένη αισιοδοξία αντιμετωπίζουν οι Έλληνες CEOs την επόμενη ημέρα της πανδημίας, σύμφωνα με την 7η έρευνα της KPMG, 2021 CEO Outlook, η οποία παρουσιάστηκε σε ψηφιακή συνέντευξη Τύπου χθες Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου.

Οι τρεις βασικοί θεματικοί άξονες που προέκυψαν από τη φετινή έρευνα είναι: Πορεία προς την ανανέωση, Σκοπός εμπιστοσύνης και Ψηφιακή ευελιξία. Ενδεικτικά, βρέθηκε ότι οι 88% των Ελλήνων CEOs παρουσιάζουν αυξημένη βεβαιότητα για την προοπτική ανάπτυξης της χώρας τους, σε σύγκριση με τα προ της πανδημίας επίπεδα (66%).

Επιπλέον, 92% των CEOs ανέφεραν ότι θα θεωρούνται όλο και περισσότερο προσωπικά υπεύθυνοι για την πρόοδο στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων, ενώ 74% ότι κρίνουν σημαντική τη σύναψη νέων συνεργασιών, προκειμένου να διατηρηθεί ο ρυθμός του ψηφιακού μετασχηματισμού. Επιπλέον, 82% των Ελλήνων (και 64% παγκοσμίως) αναφέρουν ότι καθοριστικός στόχος της επιχείρησής τους είναι να εντάξει τον σκοπό σε ό,τι κάνει, δημιουργώντας έτσι μακροπρόθεσμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.