Ειδικότερα, τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από το 75,3% των επιχειρηματιών που συμμετείχαν στην έρευνα είναι αισιοδοξία για την παγκόσμια οικονομία στο άμεσο μέλλον, αύξηση των προσλήψεων πλήρους απασχόλησης και άνοδος των προβλεπόμενων καθαρών εσόδων. Το ενδιαφέρον στοιχείο που αποκαλύπτει η έρευνα είναι ότι το επιχειρηματικό κλίμα παρέμεινε σχετικά σταθερό σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών, παρά το Brexit. Το ποσοστό των επιχειρηματιών που ανέφερε αύξηση των κερδών τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο παρέμεινε ίδιο, 59%, ενώ η εξάρτηση από πηγές δανεισμού σημείωσε άνοδο μόλις 1%, το ίδιο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, το 55% των επιχειρηματιών δήλωσε ότι αυξήθηκαν οι προσλήψεις των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, ενώ το 65% των ερωτηθέντων ανέφερε αύξηση των εσόδων των επιχειρήσεων κατά τους τελευταίους έξι μήνες. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Πρόεδρος του ΕΟ στην Ελλάδα Δημήτρης Μέμος δήλωσε ότι «το ότι οι θετικές προβλέψεις που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη έρευνα είναι πολύ ενθαρρυντικές για το επιχειρηματικό περιβάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως ΕΟ Greece σκοπεύουμε να τρέξουμε σχετική έρευνα στην Ελλάδα και να συγκρίνουμε τις προβλέψεις με αυτές του GEI».