Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Randstad

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τρεις είναι οι σημαντικότερες μελλοντικές προκλήσεις: Αύξηση απόδοσης και παραγωγικότητας, δημιουργία καλού περιβάλλοντος εργασίας και διατήρηση κορυφαίων ταλέντων. Σχετικά με τις προσλήψεις το 2013, η έρευνα αποτυπώνει την τάση των επιχειρήσεων να στρέφονται στην πρόσληψη μόνιμου προσωπικού (73%), έναντι προσωρινών εργαζομένων (52%). Στο δείγμα της έρευνας, οι προσλήψεις τον περασμένο χρόνο δείχνουν να ξεπερνούν τις απολύσεις σε όλα τα τμήματα μιας εταιρείας, ενώ το 46% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι δεν προχώρησαν σε απολύσεις. Επιπλέον, τα ευρήματα που σχετίζονται με οικονομικές επιπτώσεις, αλλά και προοπτικές, αποτυπώνουν αίσθηση συγκρατημένης αισιοδοξίας. Το 46% των ερωτηθέντων, προβλέπουν ανάπτυξη για τις εταιρείες τους μέσα στο 2014, το 36% αναμένει σταθερότητα, ενώ ελάχιστοι οργανισμοί δήλωσαν ότι αναμένουν ύφεση κατά το προσεχές έτος.