Για ανασχεδίαση λογοτύπων, με budget 59.000 ευρώ

Όπως δημοσιεύθηκε στο χθεσινό DF, η ΕΡΤ προχωρά σε διενέργεια διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή δημιουργικών προτάσεων ανασχεδίασης των λογοτύπων της. H ΕΡΤ επιδιώκει τη βελτίωση της εικόνας κύρους της ως του εθνικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, την καταξίωση ενός ανταγωνιστικού λογοτύπου και κατά συνέπεια του brand name της στο εσωτερικό και το διεθνές κοινό και την ανάδειξη της λειτουργίας της ως «ανοικτής, προσβάσιμης και διαδραστικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης».

Στόχος του έργου είναι η διαμόρφωση ενιαίας αισθητικής ταυτότητας για τα τρία κανάλια (ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3) και αναλυτικότερα, η λογοτύπηση του οπτικοακουστικού generic σήματος ΕΡΤ, η λογοτύπηση του οπτικοακουστικού σήματος των τριών καναλιών που θα αναδεικνύουν και θα προωθούν τη διαφορετική φυσιογνωμία τους, καθώς και η διακριτότητα των στοιχείων, World, HD, ΑΡΧΕΙΟ που ενσωματώνονται στο κύριο λογότυπο. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την παραγωγή όλων των δημιουργικών προτάσεων που θα υποβάλει. Ο προϋπολογισμός είναι 59.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.