Με τη Phaistos Networks συνεργάστηκε η ΕΡΤ για τη διάθεση στιγμιοτύπων του FIBA EuroBasket 2022 στο Video Οικοσύστημα της Glomex. Η διοργάνωση προσέλκυσε το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού, δεδομένης και της συμμετοχής της Εθνικής Ομάδας ενώ, μέσω της συνεργασίας της ΕΡΤ με την Glomex, ο θεσμός του EuroBasket ταξίδεψε ψηφιακά σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Από την έναρξη του πρωταθλήματος μέχρι και την ολοκλήρωσή του στις 18 Σεπτεμβρίου, η ΕΡΤ διέθεσε στην πλατφόρμα και σε χρόνους πολύ κοντά στη live μετάδοση, περισσότερα από 1.280 video αποσπάσματα με highlights και φάσεις των αγώνων, τα οποία τελικά ενσωματώθηκαν στο περιεχόμενο 184 online Μέσων που συμμετέχουν στο δίκτυο της Glomex.

Σε αυτό το premium περιβάλλον, πληθώρα διαφορετικών διαφημιζόμενων από όλους τους κλάδους είχαν την ευκαιρία να συνδεθούν με το κοινό τους με instream video διαφημιστικές ενέργειες, σε συνθήκες ασφάλειας, αυξημένου engagement και στοχευμένης προσοχής, επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση σε όλα τα metrics (ενδεικτικά αναφέρονται: Viewability και CVR που ξεπέρασαν κατά Μ.Ο. το 90%, CTR 6+%).