Όπως προκύπτει από έρευνα που εκπόνησε η Ernst & Young Ελλάδος με τίτλο «The DNA of the Greek CFO: A study of what makes a chief financial officer in Greece»,  περισσότερο από το ένα τρίτο (40%) των CFOs θεωρούν ότι η τραπεζική χρηματοδότηση παρέχεται σήμερα με μη ευνοϊκούς όρους. Επίσης το 25% πιστεύει ότι οι εγχώριες τράπεζες δε στηρίζουν τις επιχειρήσεις, ενώ σημαντικό πρόβλημα, αποτελεί και η αναδιάρθρωση των δανείων, η οποία, σύμφωνα με το 34%, είναι εφικτή μόνο υπό δυσμενείς όρους. Παράλληλα, οι CFOs βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα περίπλοκο και ευμετάβλητο φορολογικό σύστημα. «Οι CFO στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν την πιο δύσκολη περίοδο των τελευταίων 10ετιών.

Πρέπει να οδηγούν την επιχείρησή τους σε ένα περιβάλλον φθίνουσας ζήτησης, χαμηλής ρευστότητας, ανεπαρκούς κεφαλαίου κίνησης και αυξανόμενων φόρων» επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της Ernst & Young Ελλάδος Παναγιώτης Παπάζογλου. «Για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι CFO πρέπει να τις βοηθούν να χτίζουν ισχυρούς δεσμούς διαρκείας με τράπεζες, πελάτες, προμηθευτές και φορολογικές αρχές. Δεν θα πρέπει, λοιπόν, να προκαλεί έκπληξη ότι όταν ρωτήθηκαν σχετικά με το μεγαλύτερο φραγμό στην αποτελεσματικότητα του ρόλου τους οι CFO που συμμετείχαν στην έρευνα, υπέδειξαν το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον ως το σημαντικότερο πρόβλημα».