Εργαστήριο καινοτομίας για την υποστήριξη του Internet.org

(ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ) Το Ιnternet.org Innovation Lab θα παρέχει το περιβάλλον και την τεχνογνωσία για τη βελτιστοποίηση εφαρμογών, δικτύων, συσκευών και υπηρεσιών για τα επόμενα πέντε δισεκατομμύρια χρηστών του διαδικτύου. Το εργαστήριο θα ανοίξει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014 και θα ασχοληθεί με τις βασικότερες πτυχές της αποστολής του Internet.org, να κάνει την πρόσβαση στο διαδίκτυο δυνατή για όλους. «Με αυτό το εργαστήριο, οι προγραμματιστές θα είναι σε θέση να προσομοιώνουν τις συνθήκες δικτύου που συναντώνται συνήθως σε νέες αγορές, να δοκιμάζουν και να βελτιστοποιούν εφαρμογές σε ένα ασφαλές περιβάλλον και υπό ένα πλήθος διαφορετικών σεναρίων», δήλωσε ο Jay Parikh, Vice President of Infrastructure Engineering στο Facebook.