Παραδόθηκαν πρόσφατα δύο ανακαινισμένοι όροφοι

Τον Απρίλιο του 2014, η ΟΠΑΠ ανέλαβε την ανακαίνιση των δύο νοσοκομείων. Συγκεκριμένα, στους δύο υπερσύγχρονους πλέον ορόφους των νοσοκομείων έγιναν όλες οι απαραίτητες κτιριακές επισκευές και αισθητικές παρεμβάσεις, αλλάζοντας πλήρως την εικόνα τους. Ο Καμίλ Ζίγκλερ δήλωσε: «Σε μια δύσκολη περίοδο, η ΟΠΑΠ παραμένει πιστή στις αξίες της υπευθυνότητας και της καινοτομίας και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο, εστιάζοντας σε πρωτοβουλίες που έχουν σημαντικό και ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία».