Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
Σε συνεργασία προχώρησαν Νova και Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας.

Η Nova, αξιοποιώντας το σύγχρονο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της και την υψηλή τεχνογνωσία της στους τομείς της τηλεφωνίας και των δικτύων, σχεδίασε και υλοποίησε ένα σύνθετο έργο, με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών των κεντρικών εγκαταστάσεων της ΕΔΑ σε τηλεφωνία, τόσο σε επίπεδο πλήθους καναλιών φωνής όσο και σε επίπεδο υψηλής διαθεσιμότητας.

Ειδικότερα, στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΕΔΑ στη Θεσσαλονίκη παρέχονται υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας 120 ταυτόχρονων καναλιών φωνής μέσω τεχνολογίας SIP Trunk (Ethernet διεπαφή) και μισθωμένων κυκλωμάτων ιδιόκτητων οπτικών ινών της Nova. Επιπλέον, με σκοπό την αδιάλειπτη λειτουργία των υπηρεσιών, η λύση παρέχεται με οπτικά κυκλώματα διπλής όδευσης στις εγκαταστάσεις, διπλούς εξοπλισμούς φωνής (voice routers) καθώς και επιπλέον προστασία μέσω κυκλώματος εναλλακτικού φυσικού μέσου.