Συμμετείχε στη διεξαγωγή έρευνας στην Ελλάδα ως προς την ενεργειακή ασφάλεια

Η Focus Bari συμμετείχε επιτυχώς στη διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας μεγάλης κλίμακας, για λογαριασμό της Διεύθυνσης Ενέργειας, Μεταφορών και Κλιματικής αλλαγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό την μέτρηση της κοινής γνώμης στην Ελλάδα ως προς το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας.

Το έργο έτρεξε πιλοτικά σε 4 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, και έπειτα από την επιτυχημένη του έκβαση θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη ΕΕ. Η έρευνα απευθύνθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων και νοικοκυριών με πλήρη πανελλαδική κάλυψη και αντιπροσωπευτικότητα σε επίπεδο αστικότητας. Το έργο ανατέθηκε στη Focus Bari ύστερα από την θετική αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και πραγματοποιήθηκε μέσω ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου για την εφαρμογή conjoint analysis και με τη χρήση συνδυασμού μεθοδολογιών, τόσο online συνεντεύξεων όσο και τηλεφωνικών.