Αφορά λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου Β2Β

Μεταξύ άλλων, τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της λύσης είναι ο δυναμικός κατάλογος προϊόντων, η διαχείριση πολλαπλών τιμοκαταλόγων, καθώς και οι ειδικοί τιμοκατάλογοι ανά συνεργάτη. Παράλληλα, αξιοποιείται η τιμολογιακή και εμπορική πολιτική B2B, με δυνατότητες οργάνωσης ειδικών ομάδων προϊόντων και κανόνων προσδιορισμού τιμής. Η λύση ηλεκτρονικού εμπορίου B2B που υλοποιήθηκε στα Coffee Island, επεκτείνει την πλατφόρμα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) EnterSoft Business Suite, η οποία υλοποιήθηκε από την Ergologic το 2014 στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας.