Η Bewise ολοκλήρωσε εν μέσω του lockdown, το έργο Unified Communications για την εταιρεία Δέλτα Τρόφιμα. Το βασικό ζητούμενο ήταν το σύνολο των στελεχών γραφείου της εταιρείας να μπορέσει να συνεχίσει την εργασία του, με τον τρόπο που απαιτούσαν οι συνθήκες την περίοδο του lockdown, αλλά με πρόβλεψη και για τη μετά-κορωνοϊό εποχή, δεδομένου ότι τα στελέχη χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους επικοινωνίας, όπως τηλεφωνία IP, video calls, voice mails, κοινή χρήση desktop/laptop, instant messaging κ.ά..

Το έργο υλοποιήθηκε με τεχνολογία Unified Communications της Cisco, για την πλήρη ενοποίηση όλων των παραπάνω τρόπων επικοινωνίας και χρήση τους από οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή.