Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, ο CEO των εταιρειών του Ομίλου Ergo στην Ελλάδα Θεόδωρος Κοκκάλας, αναφέρθηκε τόσο στο χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που έχουν προγραμματιστεί σε οργανωτικό και νομικό επίπεδο, για τη λειτουργική σύγκλιση και τη συνένωση των εταιρειών Ergo A.A.E. Ζημιών, Ergo A.A.E. Ζωής και ΑΤΕ Ασφαλιστική, όσο και στην ανάγκη μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας νέας κοινής κουλτούρας, που θα προάγει τη συνεργασία μεταξύ των στελεχών των υπό συνένωση εταιρειών και θα αναδείξει τα ισχυρά σημεία του νέου οργανισμού.