Για τον οίκο ακαδημαϊκών εκδόσεων Alexander Street Press
Η Athens Technology Center (ATC) ολοκλήρωσε πρόσφατα την ανάπτυξη και διαχείριση λύσης big data usage analytics για τον αμερικανικό ακαδημαϊκό εκδοτικό οίκο Alexander Street Press που ειδικεύεται στην παροχή streaming media και βραβευμένων πρωτογενών συλλογών.

Η λύση βασίστηκε πάνω στην πλατφόρμα Data Analytics Βouquet της γαλλικής εταιρείας Squid, με στόχο την πλήρη καταγραφή και ανάλυση της χρήσης του ακαδημαϊκού υλικού (εκδόσεις, δημοσιεύσεις και οπτικοακουστικό περιεχόμενο) που διανέμει η Alexander Street Press μέσω εξειδικευμένου web portal. Στα πλαίσια του έργου,  η ATC παρείχε υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης του Portal, καθώς και την παραμετροποίηση και διασύνδεση της πλατφόρμας analytics με αυτό. Επιπλέον, για τους διαχειριστές του portal, η ATC εξασφάλισε τη δυνατότητα πλήρους οπτικοποίησης των δεδομένων χρήσης μέσα από ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον.