Παρουσίαση του επιχειρησιακού προγράμματος

Τις βασικές κατευθύνσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Έργο Αθήνα» του Δήμου Αθηναίων, το οποίο στηρίζεται στο τρίπτυχο «Κοινωνία-Οικονομία-Καινοτομία», παρουσίασε ο Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων και Πρόεδρος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Γιώργος Μπρούλιας, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου «Δημιουργικές Πόλεις- Συνδυάζοντας την Καινοτομία με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» που διοργανώθηκε στις 21 και 22 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Στις δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνονται αναπλάσεις πλατειών, «πράσινες στέγες», φωτισμός, αναπλάσεις-αποκαταστάσεις παλαιών κτιρίων, ενώ παρουσιάστηκε και το πρόγραμμα «Επιχειρώ Κοινωνικά» για την ανάπτυξη και υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.