Ευρήματα παγκόσμιας μελέτης της Weber Shandwick

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι εργαζόμενοι-ακτιβιστές προβάλουν το χώρο εργασίας τους, υπερασπίζονται τους εργοδότες τους σε περίπτωση κριτικής και δρουν ως υποστηρικτές online και offline. Υπολογίζεται ότι το ποσοστό των εργαζομένων-ακτιβιστών ανέρχεται σε 21% και ένα 33% έχει υψηλή δυναμική ώστε να γίνει. Το 56% υπερασπίζονται ενεργά τις εταιρείες τους και δρουν ως οι «Πρώτοι που Ανταποκρίνονται» (first responders). «Το κίνημα του εργαζόμενου-ακτιβιστή δεν πρέπει να υποτιμηθεί» δήλωσε ο Micho Spring, Global Coorporate Practice Chair της Webershandwick.

«Η αναγνώριση και η ενεργοποίηση των εργαζομένων που επιθυμούν να αυξήσουν το επίπεδο της εξαιρετικής υποστήριξής τους στις επιχειρήσεις τους, θα έπρεπε να αποτελούν σημαντική προτεραιότητα για τους διευθύνοντες συμβούλους». Σύμφωνα επίσης με τον Jim Donaldson, Executive Vice President, Corporate Communications, EMEA, το κίνημα σχετίζεται ειδικά με τους εργαζόμενους στη ζώνη της ΕΜΕΑ.

«Γνωρίζουμε μέσα από συζητήσεις με πελάτες μας, ότι η αφοσίωση των εργαζομένων είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων τους και η επένδυση στον ακτιβισμό των εργαζομένων θα αποτελέσει έναν νέο δρόμο για το μέλλον». Για τη σύνταξη του Employees Rising: Seizing the Opportunity in Employee Activism η Weber Shandwick συνεργάστηκε με την KRC Research, σε online έρευνα μεταξύ 2.300 εργαζομένων από 15 αγορές παγκοσμίως.