Σύμφωνα με τη μελέτη, η ηλεκτρονική τιμολόγηση μπορεί να εξοικονομήσει 1-1,5 δισ. ευρώ ετησίως για τις ελληνικές επιχειρήσεις και να διευκολύνει τον εντοπισμό πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Επίσης, σε συνδυασμό με την σταδιακή υποχρεωτική εγκατάσταση τερματικών POS σε κύρια σημεία συναλλαγών, μπορεί να αυξήσει την ετήσια είσπραξη του ΦΠΑ κατά 2 δισ. ευρώ, ενώ η αύξηση της ηλεκτρονικής τραπεζικής στους μέσους όρους της Ε.Ε. θα επιφέρει ένα ετήσιο συνολικό όφελος της τάξης του 1,5 δισ. ευρώ.

Α. Ψηφιακές πληρωμές
Σε πρόσφατη έρευνα του Εργαστηρίου ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 47% των Ελλήνων online αγοραστών χρησιμοποίησαν την ηλεκτρονική τραπεζική και το ηλεκτρονικό εμπόριο για να ξεπεράσουν τα capital controls. Η χρήση των μεθόδων και εργαλείων ψηφιακών πληρωμών μέσω κυρίως των χρεωστικών καρτών, των συσκευών αποδοχής καρτών πληρωμής (POS) και της ηλεκτρονικής τραπεζικής, πέρα από την ευκολία και τα οφέλη για τον τελικό καταναλωτή (για παράδειγμα, μέσω των υπαρχόντων προγραμμάτων επιβράβευσης μια οικογένεια μπορεί να εξοικονομήσει μέχρι και 300 ευρώ ετησίως), είναι και εργαλεία της δημόσιας διοίκησης για την ουσιαστική πάταξη της παραοικονομίας και φοροδιαφυγής.

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές πληρωμών κερδίζουν έδαφος παγκοσμίως και σε κάποιες χώρες της Ευρώπης (Μεγάλη Βρετανία, Φινλανδία, Ολλανδία κ.λπ.) έχουν ξεπεράσει τις αντίστοιχες συναλλαγές με τα μετρητά. Στην Ελλάδα οι πληρωμές με κάρτες αντιπροσώπευαν μόνο το 6% των πληρωμών όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι στο 24%, ενώ τα ποσοστά χρήσης της ηλεκτρονικής τραπεζικής είναι από τα χαμηλότερα σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Η ίδια έρευνα του ΟΠΑ καταγράφει όμως σημαντική αύξηση κατά 30% της χρήσης της ηλεκτρονικής τραπεζικής από Έλληνες online αγοραστές μόνο σε τρεις εβδομάδες από την επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών, ενώ στοιχεία της τραπεζικής αγοράς δείχνουν δεκαπλασιασμό της έκδοσης χρεωστικών καρτών την ίδια περίοδο.

Αξιοποιώντας αυτή την συγκυρία, η μελέτη εκτιμά ότι το δημόσιο θα μπορέσει να αυξήσει την είσπραξη του ΦΠΑ και να περιορίσει την φοροδιαφυγή/φοροαποφυγή, με την προϋπόθεση λήψης μέτρων και δράσεων που αφορούν στον περιορισμό χρήσης μετρητών, στην υποχρεωτική εγκατάσταση τερματικών POS και επέκταση της χρήσης τους, στην σύνδεση ταμειακών μηχανών με το Υπουργείο Οικονομικών, στην μερική είσπραξη ΦΠΑ στην πηγή για αγορές με κάρτες, καθώς και στην ενημέρωση και παροχή κινήτρων προς τους καταναλωτές.

Β. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
Σήμερα στην Ελλάδα περίπου 8.000 επιχειρήσεις διακινούν πάνω από 15 εκατ. τιμολόγια ηλεκτρονικά, από τα 250 εκατ. που εκδίδονται σε ετήσια βάση. Τα οφέλη είναι σημαντικά και αφορούν στην μείωση/εξάλειψη του κόστους διακίνησης/διαχείρισης και αποθήκευσης του φυσικού εντύπου, την ουσιαστική ελαχιστοποίηση των λαθών, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών όπως έλεγχο καρτελών τιμολόγησης, την ταχύτερη εξόφληση κ.λπ. Με βάση σημερινά στοιχεία χρήσης και του αριθμού των ελληνικών επιχειρήσεων, υπολογίζεται ότι η καθολική υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μπορεί να εξοικονομήσει 1-1,5 δισ. ευρώ ετησίως για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Γ. Ηλεκτρονική Τραπεζική
Τα capital controls αύξησαν σημαντικά τους εγγεγραμμένους χρήστες e-banking και κυρίως τον αριθμό ενεργών χρηστών (κατά περίπου 30%). Σύμφωνα με έρευνα του ELTRUN, το όφελος για τους καταναλωτές από τη χρήση web και e-banking μπορεί να ανέλθει σε 450 ευρώ ετησίως (ανάλογα με το πλήθος συναλλαγών που εκτελούνται), ενώ το όφελος ανά συναλλαγή μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει τα 13 ευρώ. Το ποσοστό των ενεργών χρηστών e-banking στην Ελλάδα ανέρχεται περίπου στο 17% του πληθυσμού, ενώ είναι εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 2,5 εκατ. χρήστες. Συνεπώς, φθάνοντας τον μέσο όρο της ΕΕ (περίπου 50%), το όφελος για την εθνική οικονομία μπορεί να ανέλθει στο 1,5 δισ. ευρώ.

Ήδη έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών σειρά κινήτρων για τη χρήση καρτών, ωστόσο ανάλογα πρέπει να προβλεφθούν και για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής. Κίνητρα όμως θα πρέπει να δώσουν και οι τράπεζες, αφού το ηλεκτρονικό περιβάλλον δίνει τη δυνατότητα προσφοράς σημαντικών υπηρεσιών που διαφοροποιούν το ηλεκτρονικό από το φυσικό κανάλι: απλές υπηρεσίες διαχείρισης «οικογενειακών» εξόδων, όπως ανάλυση της κατανομής δαπανών σε κατηγορίες κόστους βάσει των συναλλαγών που εκτελεί ο καταναλωτής μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής ή χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, θα προσέφεραν ένα επιπλέον εργαλείο εξυπηρέτησης των καταναλωτών.