Σύμφωνα με έρευνα του ιδρύματος
Σχεδόν οκτώ στους δέκα απόφοιτους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εργάζονται μετά την αποπεράτωση των σπουδών τους (ποσοστό 77%), ενώ η πλειοψηφία αυτών, αναλαμβάνουν καθήκοντα πλήρους απασχόλησης.

Μάλιστα, ένα ποσοστό 45% των αποφοίτων του δηλώνει ότι ανέλαβε θέση εργασίας πριν καν αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο. Αυτά δείχνει μεταξύ άλλων μεγάλη έρευνα για την επαγγελματική αποκατάσταση της «νέας γενιάς» επιστημόνων του ΟΠΑ που διεξήχθη από ομάδα καθηγητών του ιδρύματος, οι οποίοι και ερεύνησαν την χρονική περίοδο 2012-2018 σε δείγμα 1.330 αποφοίτων. Άλλα σημαντικά ευρήματα αναδεικνύουν την υψηλή ποιότητα σπουδών που παρέχει το ίδρυμα, αφού σχεδόν το 70% των αποφοίτων θεωρεί ότι οι προπτυχιακές του σπουδές στο ΟΠΑ συνέβαλαν στην εύρεση εργασίας, ενώ το 65% των αποφοίτων δηλώνει ικανοποιημένο από την παρούσα θέση εργασίας του.