Ένα νέο μοντέλο εργασίας εκτιμάται ότι θα επικρατήσει στην post-Covid εποχή, σύμφωνα με τον 4ο κύκλο της έρευνας «Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου Covid-19» της KPMG. Συγκεκριμένα, διαφαίνεται η επικράτηση της εξ αποστάσεως εργασίας με μόνο 22% των CEOs να δηλώνουν ότι θα επιστρέψουν το σύνολο των ανθρώπων τους στο γραφείο. Το 51% των εργαζομένων γενικά, κάτω των 40 ετών, θα προτιμούσαν την εξ αποστάσεως εργασία.