Τα αποτελέσματα της ερευνητικής μελέτης με τίτλο «Βέλτιστες Πρακτικές Δημιουργικής Ηγεσίας στις Ελληνικές Επιχειρήσεις» παρουσιάστηκαν διαδικτυακά από τον ΣΕΒ και το Alba Graduate Business School. Στο πλαίσιο της έρευνας, ελέγχθηκαν οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται η μετάβαση από πιο παραδοσιακές μορφές ηγεσίας σε μοντέλα και πρακτικές που προάγουν τη δημιουργικότητα.

Όσο για τις συνθήκες που προάγουν τη μετάβαση στη δημιουργική ηγεσία στην Ελλάδα είναι τέσσερις: το προσωπικό κίνητρο, η πολυσύνθετη διαδικασία παραγωγής, η ετερογενής οργανωσιακή κουλτούρα και το πολύπλοκο και δυναμικό εξωτερικό περιβάλλον. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ, Αλέξανδρος Χατζόπουλος, επισήμανε: «Η δημιουργικότητα αποτελεί πλέον μία από τις πιο καθοριστικές ηγετικές δεξιότητες για την προσαρμοστικότητα και την ευημερία των σύγχρονων επιχειρήσεων και την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας στον κόσμο που ζούμε σήμερα».