Σε συνεργασία με τη GPO
H IPG Mediabrands, στο πλαίσιο της διερεύνησης Κατανάλωσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην Περιφέρεια, σε συνεργασία με τη εταιρεία ερευνών GPO, προχώρησε σε Έρευνα Μέτρησης Απήχησης και Συνηθειών Κατανάλωσης, για την Περιφέρεια Κρήτης.

Η Έρευνα επιβεβαιώνει τη δυναμική των Περιφερειακών Μέσων και αποτελεί ένα επιπλέον αντικειμενικό στοιχείο για την ανάδειξή της. Στόχος της IPG Mediabrands είναι αντίστοιχες έρευνες να τρέξουν σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.