Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του Συμβουλίου Υγιεινής, ένας μεγάλος αριθμός των ερωτηθέντων δεν γνώριζε πού και πότε εγκυμονούνται σχετικά μεγαλύτεροι κίνδυνοι να προσβληθεί από λοίμωξη, ενώ λιγότερο από το ένα τρίτο γνώριζε ότι ο ιός της γρίπης μπορεί να επιβιώσει σε επιφάνειες για μία έως και δύο ημέρες.
Συγκεκριμένα ο μέσος Έλληνας πολίτης πιστεύει ότι οι ιοί μπορούν να επιβιώσουν σε μία επιφάνεια έως μία ώρα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν επίσης και τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τη συχνότητα απολύμανσης των χεριών, αφού μόνο οι μισοί από τους ερωτηθέντες θεωρούν σημαντικό να απολυμαίνουν τα χέρια τους σε τακτά χρονικά διαστήματα υπό συνθήκες κρυολογήματος ή γρίπης. Τέλος, ένα μεγάλο ποσοστό των Ευρωπαίων πολιτών δεν απουσιάζει από τη δουλειά του τις ημέρες που ασθενεί, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται αρκετά υψηλά ποσοστά μετάδοσης των ασθενειών στο χώρο εργασίας.