Οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμα «ξεκλειδώσει» την πλήρη δυναμική του
Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της IDC και της SAP, τέσσερεις στις πέντε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις διεθνώς αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ωστόσο, πολλές εταιρείες δεν έχουν «ξεκλειδώσει» ακόμη την πλήρη δυναμική του: λιγότερο από το 7% των ΜμΕ έχουν προχωρήσει πέρα από το στάδιο της ενοποίησης για τη λήψη, σε πραγματικό χρόνο, πληροφοριών που βελτιστοποιούν τις διαδικασίες και τη ροή των εργασιών και οδηγούν σε βελτιωμένα επιχειρησιακά αποτελέσματα.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις στρατηγική των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων που θέλουν να μεγιστοποιήσουν την ανάπτυξη και την κερδοφορία τους», δήλωσε ο Barry Padgett, President, SMB team, SAP.

«Αυτή η μελέτη δείχνει ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις λειτουργούν διορατικά και στρατηγικά στον τρόπο που επενδύουν στις ψηφιακές τεχνολογίες. Αυτές οι επενδύσεις, πολλές από τις οποίες έχουν ελάχιστες απαιτήσεις σε όρους κεφαλαίων ή προσωπικού IT, οδηγούν σε πρωτοφανείς ευκαιρίες για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και αποδοτικότητας, δίνοντας δυνατότητες στις οποίες οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο παρελθόν».

Παρόλο που οι δισταγμοί παραμένουν, περισσότερο από το ένα τρίτο (34%) των εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν διαθέσει επιπρόσθετους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, δείχνοντας ότι οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να ακμάσουν καθώς η ψηφιακή οικονομία θα αναπτύσσεται.