Ο στόχος της έρευνας ήταν να εξερευνηθούν τα χαρακτηριστικά εκείνα που μπορούν να εξηγήσουν το virality κάποιων δημοσιεύσεων στο διαδίκτυο, δηλαδή το γιατί ορισμένα άρθρα μιας ιστοσελίδας γνωρίζουν μεγάλη ιογενή διάδοση, ενώ άλλα όχι, μέσα από τη μελέτη μίας νεανικής ιστοσελίδας. Αντίστοιχες έρευνες με παρεμφερή μεθοδολογία έχουν γίνει και διεθνώς, με πληρέστερη εκείνη στους New York Times, από τους ερευνητές Berger και Milkman, οι οποίοι ανέλυσαν άρθρα τριών μηνών στη δημοφιλή ειδησεογραφική ιστοσελίδα και μελέτησαν κατά πόσο η συναισθηματική φόρτιση του περιεχομένου επηρεάζει το virality.
Σύμφωνα με τους συγκεκριμένους ερευνητές, το «θετικά φορτισμένο περιεχόμενο» συνηθίζεται να είναι πιο αποτελεσματικό, όμως αυτό δεν είναι απαραίτητα ο κανόνας. Μάλιστα, επεσήμαναν ότι περιεχόμενο που συνοδεύεται από έντονα συναισθήματα (είτε θετικά, είτε αρνητικά), τείνει να έχει μεγαλύτερο βαθμό virality.

Η μεθοδολογία της έρευνας
Αρκετά πιο εκτενής ήταν η ανάλυση που έγινε από τους Έλληνες ερευνητές, καταγράφοντας χαρακτηριστικά περισσότερων από 10.000 μοναδικών άρθρων που αναρτήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2014 στο neolaia.gr. Όπως τονίζουν οι ίδιοι στο Marketing Week, «δημιουργώντας μία custom πλατφόρμα απομόνωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για αυτό το σκοπό, αλλά και με προσωπική συνέντευξη για το σκοπό ανάρτησης του περιεχομένου στον αρχισυντάκτη της ιστοσελίδας, συνολικά μετρήθηκαν πάνω από 15 διαφορετικές μεταβλητές.

Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων μετρήθηκαν ποσοτικά δεδομένα, όπως αριθμός αναγνώσεων και αριθμός Facebook “likes”, ποιοτικά δεδομένα, όπως ανάλυση συναισθήματος και curiosity gap στους τίτλους, αλλά και πιο “τεχνικά χαρακτηριστικά” του περιεχομένου, όπως το αν πρόκειται για longform content, αν το περιεχόμενο αυτό αναρτήθηκε καθημερινή ή σαββατοκύριακο, αν περιείχε quiz ή λίστα, αλλά και αν παρουσιάστηκε σε προβεβλημένη θέση στην κεντρική σελίδα του neolaia.gr. Τα δεδομένα αυτά αναλύθηκαν με τη βοήθεια διαφορετικών στατιστικών τεχνικών, και ιδιαίτερα των αναλύσεων συσχέτισης, διακύμανσης και παλινδρόμησης. Ο στόχος ήταν να εξακριβωθεί το είδος των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών και η έντασή τους».

Πώς μετρήθηκε το «virality»;
Σύμφωνα με τους ερευνητές, χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές μεταβλητές για τη μέτρηση του «virality», ώστε να εξεταστεί αν τα ίδια χαρακτηριστικά περιεχομένου φέρνουν τα ίδια αποτελέσματα και στις δύο μετρικές. Η πρώτη μεταβλητή ήταν τα pageviews ή αναγνώσεις του κάθε άρθρου, ενώ η δεύτερη εξαρτημένη μεταβλητή (η οποία αξιολογήθηκε ξεχωριστά) ήταν αυτή των «likes» και shares από την πλατφόρμα του Facebook (στην οποία σ.σ. δεν έγινε σημαντική αλγοριθμική αλλαγή κατά τη διάρκεια του έτους).

Τα αποτελέσματα της έρευνας
Τα ευρήματα της έρευνας απαντούν ερωτήματα που τίθενται σε διεθνές επίπεδο από τους online publishers, αλλά και τους content marketers και προσφέρουν – όπως εκτιμούν οι ερευνητές -, άμεσα αξιοποιήσιμες κατευθύνσεις για αποτελεσματικότερο content marketing. Το πρώτο ερώτημα που απαντήθηκε είναι το κατά πόσο το virality αποτελεί θέμα «τύχης», όπως υποστήριζαν παλαιότερες έρευνες ακόμα και από το 2001. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, κάτι παραπάνω από το 48% της πιθανότητας να μετατραπεί ένα post σε viral content, οφείλεται αποκλειστικά σε χαρακτηριστικά του περιεχομένου και όχι σε συμπεριφορικούς παράγοντες των χρηστών.

Το δεύτερο σημαντικό εύρημα ήταν πως είναι άλλα τα χαρακτηριστικά περιεχομένου που επηρεάζουν τις αναγνώσεις (pageviews) ενός άρθρου και άλλα αυτά που επηρεάζουν τους διαμοιρασμούς (shares) αυτού. Τρίτο συμπέρασμα είναι η επιβεβαίωση της υπόθεσης της έρευνας στους New York Times, όπου η τριλογία των αρχών της πειθούς από την «Ρητορική» του Αριστοτέλη («ήθος – πάθος – λόγος») έχουν θετικό αποτέλεσμα σε «likes» και pageviews.

Πιο συγκεκριμένα, το «ήθος» μεταφράζεται σε μεταφορά του credibility της ιστοσελίδας στο άρθρο, όταν αυτό προβάλλεται σε εξέχουσα θέση, καθώς και στην αξιοπιστία του συντάκτη, το «πάθος» στην πρόκληση έντονων συναισθημάτων από μεριάς περιεχομένου και ο «λόγος», στον τρόπο γραφής του περιεχομένου και κυρίως στον τίτλο του. Μάλιστα σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί πως τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν πληθώρα ευρημάτων από έρευνες που διενεργήθηκαν κατά καιρούς σε διεθνή media όπως το ESPN, οι NYT, αλλά και το BuzzFeed ή το Upworthy.

Τι δειχνουν τα ευρηματα
Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά του περιεχομένου, τα οποία εκτιμούν ότι αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα να συγκεντρώσει το περιεχόμενο αυτό υψηλό αριθμό views:

I. Curiosity Gap: Το χάσμα περιέργειας, δηλαδή η κατάλληλη διαμόρφωση του τίτλου μιας οντότητας περιεχομένου ώστε να διεγείρει την περιέργεια του αναγνώστη-χρήστη διαδικτύου.
II. Λιστες: Η παρουσίαση/προβολή του περιεχομένου με τη μορφή λίστας ή καταλόγου.
III. Quiz: Η ύπαρξη ερώτησης, quiz ή άλλου είδους περιεχομένου που κάνει define (καθορίζει εξατομικευμένα, δηλαδή) τον χρήστη.
IV. Featured posts: Η τοποθέτηση της οντότητας περιεχομένου σε προβεβλημένη θέση στην ιστοσελίδα, που διευκολύνει και επιταχύνει τον εντοπισμό και την ανάγνωση, ενώ προσδίδει και βαρύτητα στο άρθρο.
V. Το φυλο του συντακτη: Τα ενυπόγραφα άρθρα και δει από άνδρες συντάκτες. (Σημειώνεται εδώ πως εκφράστηκαν επιφυλάξεις από τους ερευνητές, καθώς το κοινό του neolaia.gr απαρτίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό από γυναίκες αναγνώστριες σε σχέση με τους άνδρες αναγνώστες).
VI. Ημερες δημοσιευσης: Η δημοσίευση της οντότητας περιεχομένου σε εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα-Παρασκευή) σε σχέση με τη δημοσίευση μέσα στο Σαββατοκύριακο.
VII. Εκταση κειμενου: Η έκταση του κειμένου, όπως προσεγγίζεται από τον αριθμό των παραγράφων (επιβράβευση longform content).
VIII. Sentimentality/positivity: Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι οι δύο μεταβλητές που είχαν σχέση με το συναισθηματικό χαρακτήρα του περιεχομένου παρουσιάζουν αρνητική σχέση με τον αριθμό προβολών. Αυτό σημαίνει πως «πρακτικό περιεχόμενο» τυγχάνει περισσότερων προβολών, ενώ το συναισθηματικά φορτισμένο περιεχόμενο, θετικό και μη, μπορεί να αποτρέψει χρήστες από την ανάγνωση, ενώ το ίδιο δεν συμβαίνει με τα «likes».

Αντίστοιχα, χαρακτηριστικά του περιεχομένου που αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα να συγκεντρώσει υψηλό αριθμό «likes» είναι:

I. Εντονα συναισθηματα: Η παρουσία των έντονων συναισθημάτων, θετικών ή αρνητικών.
II. Curiosity Gap: Το περιεχόμενο που ο τίτλος του προκαλεί την περιέργεια του χρήστη.
III. Featured: Η εμφάνιση του περιεχομένου σε εξέχον σημείο της ιστοσελίδας, όπου είναι ευκολότερο να το προσέξει ο χρήστης και να παρακινηθεί να το διαβάσει.
IV. Ενυπογραφα: Τα ενυπόγραφα άρθρα διαδίδονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τους χρήστες σε σχέση με τα ανυπόγραφα/ανώνυμα, που σημαίνει ότι οι χρήστες πιθανόν να ενδιαφέρονται περισσότερο για περιεχόμενο που φέρει την υπογραφή και τα χαρακτηριστικά του συντάκτη.
V. Το φυλο του συντακτη: Η υπογραφή του άρθρου από άνδρα συντάκτη ενισχύει την πιθανότητα να συγκεντρώσει περισσότερα «likes» από ότι αν το περιεχόμενο έφερε την υπογραφή γυναίκας-συντάκτη ή ήταν ανυπόγραφο. Σημειώνεται εδώ πως το αποτέλεσμα αυτό είναι πιθανόν να επηρεάζεται και από τη σύνθεση του κοινού μιας ιστοσελίδας, π.χ. στο κοινό του neolaia.gr κυριαρχούν οι γυναίκες, οπότε και πιθανόν να επιδρά αυτό το δεδομένο στη διάδοση άρθρων που υπογράφονται από άνδρες.
VI. Videos: Περιεχόμενο που περιλαμβάνει video, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να συγκεντρώσει «likes», σε σχέση με κάποια που δεν έχει.
VII. Ημερες δημοσιευσης: Άρθρα που δημοσιεύονται σε εργάσιμη ημέρα έχουν καλύτερες προοπτικές διάδοσης και συγκέντρωσης μεγαλύτερου αριθμού «likes» από άρθρα που δημοσιεύονται μέσα στο σαββατοκύριακο.
VIII. Εικονες και εκταση αρθρου: Τόσο η παρουσία εικόνων (όπως και γραφημάτων, infographics και άλλων μορφών εικονογραφημένου περιεχομένου), όσο και η έκταση του κειμένου επηρεάζουν θετικά τη συγκέντρωση «likes» σε μία οντότητα περιεχομένου. Και ενώ για τις εικόνες το αποτέλεσμα θα μπορούσε να θεωρηθεί αναμενόμενο, για τις παραγράφους και την έκταση δεν ισχύει το ίδιο, αφού τα μεγαλύτερα σε έκταση κείμενα δεν φαίνεται μέσα από την έρευνα, να υστερούν σε δυναμική διάδοσης σε σχέση με τα συντομότερα.
IX. Positivity: Πέρα από τον έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα ως προσδιοριστικό παράγοντα του virality και τα θετικά συναισθήματα έχουν επίδραση στα «likes» που συγκεντρώνει μια οντότητα περιεχομένου. Επομένως, η παρουσία έντονα θετικού συναισθηματικού χαρακτήρα στο περιεχόμενο μπορεί να θεωρηθεί κρίσιμος παράγοντας για την ευρύτερη διάδοσή του.