Και τη θέση του στην αγορά της εκπαίδευσης

Το συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι «το ΙΕΚ Δέλτα είναι το ΙΕΚ που κερδίζει την εμπιστοσύνη γονιών και παιδιών και πραγματοποιεί τις υποσχέσεις του». Σε μια εποχή που η αγορά εργασίας μοιάζει με δύσβατο πεδίο, το ΙΕΚ Δέλτα, μετά από μια διαδρομή 45 χρόνων, φαίνεται να βιώνεται από τους σπουδαστές του ως εκπαιδευτικό ίδρυμα που αναβαθμίζει τον θεσμό των ΙΕΚ, που προσφέρει βαθιά γνώση, κατάρτιση και εξειδίκευση αλλά και σύνδεση με την αγορά εργασίας, μέσα από συγκεκριμένα εργαλεία και συνεχή υποστήριξη. Το ΙΕΚ Δέλτα επικοινωνεί τα αποτελέσματα της έρευνας στο κοινό μέσω διαφημιστικής καμπάνιας, η οποία βρίσκεται ήδη στον «αέρα».