Το κίνητρο που υπερισχύει είναι το προσωπικό όφελος (60%). Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν είναι αρκετά αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση της απάτης, η οποία βλάπτει ανεπανόρθωτα σε κάποιες περιπτώσεις την εταιρική φήμη και κοστίζει πολλά εκατομμύρια ευρώ.