Αναξιοκρατία και διαφθορά, «έδιωξαν» 200.000 νέους την τελευταία 5ετία

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν από τον Νικήτα Κωνσταντέλλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ICAP και Πρόεδρο της ΕΑΣΕ, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στο φαινόμενο Brain Drain και σημείωσε ότι η κρίση που ταλανίζει τα 5 τελευταία χρόνια την Ελλάδα είναι η πρώτη γενικευμένη κοινωνική κρίση και κρίση απασχόλησης της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας καθώς:

• Οι άνεργοι τον Φεβρουάριο του 2015 ήταν 1.206.000, υπερδιπλάσιοι από το 2010
• Μόλις το 53% του ενεργού πληθυσμού εργάζεται (63% των ανδρών και το 44% των γυναικών), που είναι και το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη (Μ.Ο ΕΕ 28 = 69%)
• 44% των ανέργων είναι μακροχρόνιοι (2,5 φορές περισσότεροι από το 2010)
• 45% των μισθωτών αμείβονται με μισθούς των 750 ευρώ
• Μόλις το 9% των μισθωτών αμείβονται με πάνω από 2.000 ευρώ μεικτά το μήνα.

Αναλυτικότερα, ο Ν. Κωνσταντέλλος σημείωσε ότι «Η μεγάλη φυγή των νέων δεν οφείλεται αποκλειστικά στην οικονομική κρίση, αλλά η κρίση την ενίσχυσε. Γύρω στους 200.000 νέους έχουν φύγει τα τελευταία 5 χρόνια και όπως δηλώνουν πρώτος λόγος που τους ώθησε να μεταναστεύσουν είναι η Αναξιοκρατία και η Διαφθορά που επηρεάζει τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και δεύτερος λόγος η κρίση. Εκείνο δε που είναι ιδιαίτερο λυπηρό είναι ότι αρκετοί δεν θέλουν (20%) ή δε προβλέπουν (30%) ότι θα επιστρέψουν ποτέ στην Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν άμεσα, πριν είναι πολύ αργά, να θέσουμε ως εθνική προτεραιότητα όχι μόνο το σταμάτημα της υπέρμετρης φυγής των ταλέντων στο εξωτερικό αλλά και το πώς θα φέρουμε πίσω τα ταλέντα που διαπρέπουν. Οι σύγχρονες ελληνικές εταιρείες πρέπει να το δουν ως ευκαιρία απόκτησης εκείνων των προσοντούχων στελεχών που θα τις βοηθήσουν να πετύχουν την πολυπόθητη ανάπτυξη.»
Aπό τα αποτελέσματα της έρευνας, διαφαίνεται ότι οι περισσότεροι ταλαντούχοι Έλληνες εξωτερικού εργάζονται στην Αγγλία σε μεγάλο εύρος ειδικοτήτων, με πρώτες και κύριες τους τομείς της Πληροφορικής, των Οικονομικών και τον Τεχνικό κλάδο. Το 73% έχουν μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό και αποτελούν προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και προσόντων.
Παράλληλα, η έρευνα έδειξε ότι το 47% του δείγματος είχε ήδη εργαστεί στην Ελλάδα πριν φύγει, ενώ αποφάσισε να φύγει λόγω:
• της επικρατούσας αναξιοκρατίας και διαφθοράς, ήτοι το 37%
• της ανεργίας, ήτοι το 35%
• της οικονομικής κρίσης, ήτοι το  33%
• των καλύτερων προοπτικών εξέλιξης, ήτοι το 33%

Ως κύριοι παράγοντες που θα οδηγούσαν στην επιστροφή των ελλήνων αναδεικνύονται τo κλίμα και ο τρόπος ζωής (45%), τα οικονομικά κίνητρα, ήτοι η βελτίωση των οικονομικών αποδοχών αλλά και παράλληλα η συνολική βελτίωση του οικονομικού κλίματος (76%), που συνθέτουν απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσουν το επίπεδο ζωής που απολαμβάνουν στο εξωτερικό, καθώς και οι οικογενειακοί λόγοι (30%).
Στον αντίποδα, προβληματισμό δημιουργεί ότι το 1/3 του δείγματος, δηλώνει ότι δεν προβλέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα.
• Το 63% του δείγματος έφυγε τα χρόνια μετά την κρίση – το δυναμικό υψηλού επιπέδου ελκύεται από την οικονομική ανάπτυξη και το αντίστροφο
• Κλάδοι εταιρειών από τις οποίες θα μπορούσε να έρθει η τεχνογνωσία από το εξωτερικό και να απολαύσουμε τις θετικές επιδράσεις του brain back: IT, Τραπεζικός, Εκπαίδευση, Επιστήμη και έρευνα.
•  Οι μισθοί που απολαμβάνουν είναι μεγαλύτεροι από την Ελλάδα και θέλουν αντίστοιχες απολαβές για να επιστρέψουν
Βέβαια, σε αναζήτηση τρόπων αξιοποίησης των «μυαλών», η πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία που αναπτύσσουν ή έχουν ήδη αποκτήσει στο εξωτερικό, μπορεί να αξιοποιηθεί σε συνεργασίες με εγχώρια ερευνητικά / τεχνολογικά ινστιτούτα, πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιχειρήσεις, ακόμη κι αν παραμείνουν στο εξωτερικό.