Το ιεραρχικό μοντέλο διοίκησης συναντά τη συνεργασία

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι CEOs μεταβάλλουν τη φύση της εργασίας τους προσθέτοντας ισχυρή δόση εξωστρέφειας, διαφάνειας και ενίσχυσης των εργαζομένων τους στο ιεραρχικό μοντέλο διοίκησης, το οποίο αποτελούσε χαρακτηριστικό της σύγχρονης επιχείρησης για περισσότερο από έναν αιώνα. Οι CEOs θεωρούν ότι οι διαπροσωπικές δεξιότητες συνεργασίας (75%), η επικοινωνία (67%), η δημιουργικότητα (61%) και η ευελιξία (61%) είναι παράγοντες – κλειδιά για την ικανότητα του εργαζόμενου να λειτουργεί με επιτυχία σε ένα πιο περίπλοκο και διασυνδεδεμένο περιβάλλον. «Ενα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύει το πόσο συνειδητοποιημένοι είναι οι CEOs για τις επιπτώσεις και την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης» ανέφερε ο Bridget Van Kralingen, Senior Vice President του Τομέα ΙΒΜ Global Business Services.