Η νέα πραγματικότητα που δημιουργείται μετά την πανδημία αποτέλεσε το αντικείμενο μελέτης της Horwath HTL, εταιρείας συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τουρισμό η οποία στην Ελλάδα εκπροσωπείται από τη ΣΟΛ Crowe.

Συγκεκριμένα, η μελέτη αναφέρεται στην εξέλιξη των καταναλωτικών συμπεριφορών, καθώς η υγεία και η ασφάλεια αποτελούν πλέον βασική προτεραιότητα των ταξιδιωτών. Επίσης, επισημαίνει τις συνέπειες που έχει η πανδημία στις δαπάνες που αφορούν τον τουρισμό, αλλά και το πώς έχουν διαμορφωθεί οι τάσεις επιλογής προορισμών τα τελευταία χρόνια με τους ταξιδιώτες να αναζητούν πιο «πράσινους προορισμούς», προορισμούς ιδανικούς για digital nomads.

Το δεύτερο μέρος της μελέτης επικεντρώνεται στον ελληνικό προορισμό, όπου τονίζεται η ανάγκη για ανασχεδιασμό του μίγματος εργαλείων και καναλιών προώθησης που χρησιμοποιεί για την προσέλκυση τουριστών.