Κρίση εμπιστοσύνης του επιχειρηματικού κόσμου προς τις υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις

Η έρευνα που θα παρουσιαστεί αύριο Τρίτη, 27 Αυγούστου, είναι η δεύτερη για το 2013 που διεξάγει η ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την εταιρεία MARC AE, σε εξαμηνιαία βάση από τον Μάιο του 2009. Από τις απαντήσεις των επιχειρηματιών προκύπτει μικρή επιβράδυνση της επιδείνωσης της κατάστασης των επιχειρήσεων (τζίρος, ζήτηση, ρευστότητα) ενώ οι προσδοκίες των επιχειρήσεων για πρώτη φορά μετά από τον Ιανουάριο του 2011 παρουσιάζουν επιδείνωση.

Εμφανίζεται αδυναμία κάλυψης των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς το κράτος (φόροι, ασφαλιστικές εισφορές), σημαντικές δυσκολίες για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στον κλάδο εμπορίου ενώ επιβεβαιώνονται τα στοιχεία προηγούμενων ερευνών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για λουκέτα και απώλεια θέσεων απασχόλησης και προκύπτει συνέχεια στη ραγδαία μεταβολή στο εργασιακό περιβάλλον (μισθοί, ώρες εργασίας, ημέρες εργασίας).

Απογοητευτικές είναι τέλος οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων σε ότι αφορά στην ανάκαμψη της οικονομίας, ενώ εκφράζεται κρίση εμπιστοσύνης του επιχειρηματικού κόσμου προς τις υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις.