Αναγνωρίζεται σταδιακά η σημασία τους

H έκθεση βασίζεται σε δημοσιευμένους απολογισμούς για τις περιόδους αναφοράς 2010 έως και 2012 και πραγματοποιήθηκε μεταξύ Δεκεμβρίου 2013 και Απριλίου 2014. Στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, παρατηρείται μείωση στον αριθμό των απολογισμών βιωσιμότητας που εκδόθηκαν για το 2011 και 2012, σε σύγκριση με το υψηλό επίπεδο του 2010. Το 98% των εταιρειών που δημοσίευσαν απολογισμούς για το οικονομικό έτος 2012 δήλωσαν ενεργητικό που υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο το 10% έχουν λιγότερους από 100 εργαζόμενους. Η συγκεκριμένη πρακτική καλύπτει διάφορους τομείς, με το 51% το 2012 να εκπροσωπεί τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τα καταναλωτικά και τα βιομηχανικά προϊόντα. Οι κατευθυντήριες οδηγίες έκδοσης απολογισμών βιωσιμότητας του Global Reporting Initiative (GRI) φαίνεται να επικρατούν και στην Ελλάδα, με περίπου τα τρία τέταρτα των επιχειρήσεων που τις ακολουθούν να τις εφαρμόζουν σε επίπεδο B/B+.