Σημαντικές ήταν οι επιπτώσεις που επέφερε η πανδημία στο εργασιακό μοντέλο που εφαρμόζουν 7 στις 10 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Οι επιπτώσεις αφορούν κατά κύριο λόγο την εξ αποστάσεως εργασία, την οποία το 65% των εταιρειών υιοθέτησε για πάνω από το 80% των εργαζομένων, κατά τη διάρκεια του lockdown.

Αυτό προκύπτει από έρευνα της εταιρείας στρατηγικών λύσεων υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού People for Business με θέμα «Μετά την Πανδημία: Νέα εποχή, νέο μοντέλο εργασίας», που πραγματοποιήθηκε 26/06/2020 με 7/07/2020, με 252 CEOs και ανώτατα διοικητικά στελέχη.

Μετά την άρση του lockdown, 4 στις 10 επιχειρήσεις διατήρησαν την εξ αποστάσεως εργασία για 20% των εργαζομένων τους, ενώ περισσότερες το 60% δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε αλλαγές στο οργανωτικό μοντέλο. Επιπλέον, το 20,9% έχει αποφασίσει νέες προσλήψεις, το 35,82% εσωτερικές μετακινήσεις, ενώ το 14,93% θα προβεί σε μειώσεις προσωπικού.