Η διαδικασία του pitch απαιτεί πολύ μεγάλο κόστος τόσο σε χρήμα όσο και σε χρόνο για την πλειονότητα των agencies (86%), ενώ σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) τη θεωρούν επιβλαβή για την κουλτούρα του agency και περισσότερα από τα μισά (54%) δηλώνουν ότι επηρεάζει την ψυχική υγεία του ανθρώπινου δυναμικού τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας.

Τα αποτελέσματα προέκυψαν από παγκόσμια μελέτη της MediaSense. Η ανάλυση εξετάζει πού βρίσκεται τώρα η διαδικασία αλλά και πώς μπορεί να βελτιωθεί. Σύμφωνα με την έκθεση, ενώ το pitching είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των agencies, η διαφημιστική αγορά πλήττεται όλο και περισσότερο από την πίεση από τη μεριά των διαφημιζόμενων, όπως η αποσύνδεση μεταξύ των προσδοκιών των πελατών και αυτού που πραγματικά χρειάζονται.

Μία έλλειψη διαφάνειας από την πλευρά των πελατών επισημάνθηκε στην έκθεση, με τη διαφάνεια γύρω από τα κριτήρια επιλογής των πρακτορείων να λαμβάνει μόλις 4 στα 10. Η μελέτη της MediaSense βασίστηκε στις απαντήσεις 100 και πλέον επαγγελματιών

(C-suite, Διευθυντών. (Πηγή: Campaign)