Ταχύτατη η ανάπτυξη της ακροαματικότητας web radios, στο 38,8% σήμερα από 14,5% το 2007

Στόχος της έρευνας ήταν να εξεταστεί η δυναμική συγκεκριμένου πακέτου web radios με τα οποία συνεργάζεται η Ίνκαμ και να προσδιοριστεί το δημογραφικό και καταναλωτικό προφίλ αυτού του ακροαματικού κοινού. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η ακρόαση ραδιοφώνου μέσω internet εξελίσσεται ραγδαία, με το 38,8% του αθηναϊκού κοινού από 13 έως 70 ετών να ακούει σήμερα ραδιόφωνο μέσω internet, ποσοστό που το 2007 είχε αποτυπωθεί αντιστοίχως στο 14,5%. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι από το σύνολο των χρηστών internet στον Νομό Αττικής (79,1%), σχεδόν οι μισοί (38,8%) ακούν ραδιόφωνο μέσω internet.

Τα 16 εξεταζόμενα web radios παρουσιάζουν σήμερα διείσδυση στο σύνολο του Νομού Αττικής 9,5% και 12,5% επί των χρηστών internet. Ως προς το δημογραφικό τους προφίλ, το κοινό αυτό ανήκει κατά κύριο λόγο στις ηλικίες από 13 έως 44 ετών (το 84,1%), ενώ οριακά υψηλότερο εμφανίζεται το ποσοστό στο γυναικείο κοινό. Ο μέσος χρόνος ακρόασης διαμορφώνεται στα 80 λεπτά ημερησίως. Τέλος, όσον αφορά στις καταναλωτικές τους συνήθειες, οι web radio listeners φαίνεται να αποτελούν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κινητικό κοινό σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, ιδιαίτερα δραστήριο στο internet και με μεγάλη εξοικείωση στην τεχνολογία.