Η ΕΕΕΠ ανακοινώνει τη διεξαγωγή πανελλαδικής έρευνας για τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά των παικτών τυχερών παιγνίων για το έτος 2022.

Τη διενέργεια της έρευνας, που θα διεξαχθεί, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τηλεφωνικά, σε ολόκληρη τη χώρα, σε δείγμα 3.000 νοικοκυριών έχει αναλάβει η Κάπα Research, η οποία έχει ήδη διεξάγει για λογαριασμό της ΕΕΕΠ το έτος 2020 αντίστοιχη έρευνα.

Εντοπίζοντας τα κρίσιμα στοιχεία και τις μεταβλητές ανάδειξης του προβληματικού παιχνιδιού, μέσα από την έρευνα, θα προταθούν από την ΕΕΕΠ οι κατάλληλες δράσεις και μέτρα.